top of page

Wat ik voor je kan betekenen

Het leven kan heel mooi zijn, maar dat gaat niet altijd vanzelf. We hebben regelmatig hobbels te nemen. Nare gebeurtenissen, verlieservaringen, gevoelens van onzekerheid, angst of paniekklachten, problemen binnen je relatie of op het werk, zijn mogelijke factoren die ons geluk in de weg kunnen staan. Soms lukt het niet om nare ervaringen te verwerken of om grip te krijgen op wat er precies aan de hand is en hoe je dit kunt veranderen. Hiervoor hulp zoeken kan een moeilijke stap zijn, maar ook het grootste cadeau aan jezelf.

De behandeltrajecten die binnen Psychologiepraktijk Karin Folkers aangeboden worden zijn opbouwend, inspirerend en resultaatgericht. Je staat er niet alleen voor. Ik zal je helpen om tot echte verandering te komen. Vaak geven mensen aan tegen het eerste gesprek te hebben opgezien maar zich door mijn benadering en de warme omgeving snel op hun gemak te voelen. De behandeling wordt uiteraard op jou en jouw hulpvraag afgestemd. 

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmelding te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Waarvoor

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van trauma en traumagerelateerde klachten, waaronder een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarbij maak ik veel gebruik van EMDR, een therapeutische behandelmethode voor traumaverwerking.

Trauma en traumagerelateerde klachten kunnen ontstaan zijn na nare ervaringen zoals bijvoorbeeld:

 • Een verkeersongeluk

 • Seksueel misbruik

 • Mishandeling

 • Het verlies van een dierbare

 • Pesterijen

 • Het doormaken van een ernstige ziekte (bijv. COVID-19) 

 • Heftige situaties waaraan je door je beroep als bijv. politieagent, brandweerman, ambulanceverpleegkundige of machinist bent blootgesteld.


Daarnaast kan je bij mij ook terecht voor behandeling van onder meer:

 • Gevoelens van somberheid en eenzaamheid

 • Angst- en paniekklachten

 • Dwangklachten

 • Burn-out klachten

 • Spannings- en stressklachten

 • Problemen met werk of studie

 • Sterke gevoelens van onzekerheid, identiteitsproblemen

 

Het kan zijn dat je je niet herkent in bovenstaande klachten, maar toch niet lekker in je vel zit. Soms is een klacht ook niet makkelijk in te delen in een bepaalde categorie, of is er sprake van een combinatie van verschillende klachten. Hier staan we uitgebreid bij stil in de intake, zodat het voor mij maar ook voor jou duidelijk wordt waar je klachten precies uit bestaan en welke behandeling aangeboden kan worden of dat doorverwijzing nodig is.

Coaching
Wanneer je wilt werken aan vergroting van persoonlijke kracht en verdieping in jezelf is persoonlijke coaching wellicht iets voor jou. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke punten en coaching helpt doelen te stellen en deze te verwezenlijken. Samen kijken we daarbij ook naar welke belemmeringen van invloed zijn op je denken en doen en hoe je mogelijke ongewenste gewoonten zou kunnen doorbreken. 

Leertherapie en supervisie

Het is ook mogelijk leertherapie of supervisie te krijgen als je in opleiding bent tot bijvoorbeeld GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

N.B. Coaching, leertherapie en supervisie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarvoor
Werkwijze

Werkwijze en behandelaanbod

De behandelingen zijn individueel, maar indien gewenst kan je bijvoorbeeld je partner meenemen.  Ik maak gebruik van technieken en werkwijzen uit verschillende richtingen. Aan de hand van je klachten starten we een traject op maat, waarvan uit onderzoek en mijn professionele ervaring gebleken is dat het de meeste kans op succes heeft. De behandeling richt zich op vermindering van de klachten en het verbeteren van het dagelijks functioneren.

Na een kort telefonisch inventariserend gesprek vindt er allereerst een intake plaats waarin we samen gaan kijken wat er aan de hand is, hoe je klachten ontstaan zijn, wat je hulpvraag is, wat je levensgeschiedenis is en wat je mogelijk al geprobeerd hebt om van de klachten af te komen. Na de intake wordt een diagnose gesteld en stellen we gezamenlijk een behandelplan op waarin we afspreken hoe we jouw klachten gaan behandelen, hoeveel tijd daarvoor waarschijnlijk nodig is en wat daarbij ook van jou verwacht wordt. 

In de meeste behandelingen zal er gebruik gemaakt worden van de volgende technieken en werkwijzen:
 

Cognitieve therapie 

Cognitieve therapie is gebaseerd op de veronderstelling dat ons denken en de manier waarop we dingen interpreteren invloed heeft op ons gevoel en daarmee op ons gedrag. Als er sprake is van negatieve, irreële gedachten, zal dit kunnen leiden tot bijv. angst en depressie, met ongewenst gedrag tot gevolg. Met behulp van cognitieve therapie gaan we deze gedachten onderzoeken en bijsturen, met als gevolg een verbetering in je gevoel en gedrag.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe je je gedraagt, bepaalt immers ook hoe je je voelt. Als je vanuit angst of somberheid handelt, zal dit waarschijnlijk leiden tot een versterking en bevestiging van die angst of somberheid. Om het gedrag te beïnvloeden bekijk je samen met je therapeut je oude gedrag en plaats je daar nieuw gedrag voor in de plaats. Dit leidt tot een verbetering in hoe je je voelt.

 

Cognitieve therapie en gedragstherapie worden vaak gecombineerd en dan cognitieve gedragstherapie (CGT) genoemd.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een zeer succesvolle therapie voor het verwerken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Door de herinnering aan een traumatische gebeurtenis vanuit het hier en nu te behandelen, neemt de emotionele lading hiervan af. Hierdoor nemen de nachtmerries, herbelevingen, angsten en andere problemen die gepaard gaan met het trauma of een in de toekomst gelegen angstbeeld ook af. Er is steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR niet alleen bij traumaverwerking, maar ook bij andere problemen en klachten kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, angststoornissen of een negatief zelfbeeld. Voor meer informatie over hoe EMDR precies werkt, kan je kijken op de website van de Vereniging voor EMDR (www.emdr.nl). 

Tevens kan er gedurende de behandeling gebruik gemaakt worden van technieken uit de schematherapie, de hypnotherapie, de mentalisatie bevorderende therapie en de cliëntgerichte therapie. 

Werkvormen

Door de Coronacrisis heb ik samen met mijn cliënten ontdekt en ervaren dat er naast de reguliere behandelcontacten ook andere werkvormen zijn die veel meerwaarde en voordelen met zich mee kunnen brengen. Daarom heb ik besloten blijvend gebruik te maken van verschillende werkvormen. Hierbij kun je denken aan:

 • De reguliere face to face gesprekken. 

 • Beeldbellen. Dit heeft als voordelen dat je gesprekken vanuit een eigen prettige, vertrouwde plek kunt voeren, eventueel samen met belangrijke anderen, en het scheelt (veel) reistijd.

 • E-health modules. Ik maak gebruik van de goed ontwikkelde e-health modules van Therapieland. Middels deze modules kan je tussen de contacten door in je eigen tijd en tempo aanvullend aan de slag met je klachten. Er wordt daarbij o.a. gebruik gemaakt van korte filmpjes en teksten waarin uitleg gegeven wordt over klachten en je kunt verschillende therapeutische opdrachten maken. Ook na afsluiting van behandeling kan je onbeperkt gebruik blijven maken van de modules die voor je klaargezet zijn. Door aanvullend gebruik van e-health modules te maken is het rendement van behandeling vaak groter. 

 • Telefonische afspraken. Eventueel kunnen (tussendoor) telefonische afspraken gemaakt worden waarin het e.e.a. (bijv. een e-health module)  kort besproken kan worden

 

Een intakegesprek duurt ca. 60 minuten (+ 30 minuten indirecte tijd).

De reguliere sessies duren 45 - 60 minuten (+ 15 minuten indirecte tijd).

Voor een EMDR-sessie neem ik meestal 60 - 75 minuten (+ 15 minuten indirecte tijd).

Tarieven, vergoedingen

Tarieven, vergoeding en betaling

De behandelingen binnen de praktijk vallen onder de gegeneraliseerde basis-ggz (BGGZ) voor volwassen van 18 jaar en ouder. ​Psychologische zorg vanuit de BGGZ wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Om voor een vergoeding bij je zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk.

Tijdens de intake worden de klachten in kaart gebracht en onderzoeken we samen of ik inderdaad passende hulp kan bieden. Ook wordt er een inschatting gemaakt hoeveel tijd de behandeling gaat kosten. Mocht tijdens de intake blijken dat de zorgvraag niet past bij het behandelaanbod of dat de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt omdat er geen sprake is van een psychische aandoening, dan kan de behandeling niet plaats vinden.

​Er is bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat je zelf de facturen indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar en het soort polis. Ik hanteer het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Doorgaans wordt 70% tot alles (meestal enkel bij een restitutiepolis) van het NZa-tarief vergoed. Zie voor de actuele NZa-tarieven: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (vul in setting: Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II, beroepscategorie: klinisch (neuro)psycholoog). Na iedere sessie ontvang je een factuur die je zelf moet declareren bij je ziektekostenverzekering. Je dient het verschuldigde bedrag binnen twee weken te betalen. Je bent zelf dus verantwoordelijk voor de betaling. Informeer voor start van behandeling bij je zorgverzekeraar hoeveel je vergoed krijgt zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Voor alle polissen geldt het minimaal wettelijk eigen risico van €385,- euro per jaar voor de genoten medische zorg.

​Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars wegens mijn bezwaar tegen de inzage door zorgverzekeraars in de medische dossiers en tegen de toenemende macht en regels van de zorgverzekeraars.

No-show tarief
​Wanneer je niet naar een afspraak kunt komen, wordt verwacht dat je dit minimaal 24 uur van tevoren meldt. Dit kan (dus ook in het weekend) door een e-mail te sturen. Indien je de behandeling niet tijdig afmeldt wordt hiervoor € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Over mij
karin_folkers.jpg

Over mij

Ik ben Karin Folkers (1970) en werk al ruim twintig jaar in de specialistische GGZ. Naast mijn werk bij een grote instelling ben ik met veel plezier deze kleine persoonlijke praktijk gestart. Ik heb veel ervaring in het behandelen van diverse klachten en integreer daarbij vaak verschillende behandelmethodieken. Zo maak ik regelmatig gebruik van EMDR waardoor het behandeleffect vaak vergroot wordt. Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog (is een gespecialiseerd GZ-psycholoog), psychotherapeut en gecertificeerd EMDR practitioner. Ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen: de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en hun specialismen), de VEN (vereniging EMDR Nederland) en de VVAA.

 

 • GZ-psycholoog BIG reg.nr. 59052065125

 • Klinisch Psycholoog BIG reg.nr. 59052065125

 • Psychotherapeut BIG reg. nr. 79052065116

 • EMDR Europe Practitioner

 • VVAA ledennummer: 259773

 • AGB-code zorgverlener: 94014487

 • AGB-code praktijk: 94065357

logo-NVGzP.jpg
EMDR_Website_retina.png
vvaa-logo.jpg
big geregistreerd.jpeg
bottom of page