top of page

Kwaliteitsstatuut

Ik wil in alle opzichten zorg aanbieden van uitstekende kwaliteit. Ik beschik dan ook over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zoals vanaf 2017 verplicht is voor zorgaanbieders. Dit statuut is opvraagbaar in mijn praktijk.

 

Klachtenregeling en geschillencommissie

Ondanks het feit dat ik erg hecht aan een zorgvuldige, open werkwijze en een transparante communicatie, kan het natuurlijk voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.

Mocht je een klacht hebben over de behandeling of omgang, dan hoor ik dat graag van je. Ik zal dan proberen er samen uit te komen en een oplossing te bedenken. Wanneer er echter onvrede blijft bestaan, is het mogelijk om beroep te doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan je adviseren hoe de klacht het beste besproken kan worden. Dit kan ook het advies inhouden om de klacht aan een externe instantie voor te leggen, zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Mijn praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP), nip@klachtencompagny.nl. Hier kun je terecht voor zowel een gesprek met de klachtenfunctionaris als bij de geschillencommissie. Zie ook het Model Klachten en geschillenreglement

bottom of page